EVA 1EVA 2EVA 3EVA 4EVA 5EVA 6EVA 7

Photographer: Masashi Nakata

Stylist: Sho Takeno

Hairstyle: Misato Sakakibara

Model: Eva Levytska @intermodelsma

Posted by:BasiclyMag